Njemačka traži radnike

Nakon prvog srpnja mnogi od 43.000 mladih do 24 godine koji u Hrvatskoj ne mogu pronaći posao sigurno će razmisliti o otvorenim vratima njemačkog tržišta rada za hrvate. Većina od njih s diplomom u Hrvatskoj ne mogu naći posao. Očekuje se da će upravo oni prvi potražiti radno mjesto na njemačkom tržištu. Tamo ih se očekuje oko 10.000 na godinu. Najtraženiji su liječnici, medicinske sestre, znanstvenici s područja tehnologije, biologije te sezonski radnici. Njemačka otvara svoje tržište za hrvatske građevinske tvrtke, ali i tvrtke koje se bave čišćenjem zgrada, poslovnih prostora te za dizajnere interijera. Uz Njemačku, svoja vrata hrvatskim radnicima otvaraju i druge zemlje, ali one za kojima hrvati sanjaju Austrija, Slovenija i Nizozemska nisu među njima. U prošloj godini 93.000 hrvatskih državljana u Njemačkoj je bilo socijalno osigurano. Kada je u pitanju zapošljavanje znanstvenika, zdravstvenih djelatnika i sezonskih radnika, hrvati su u Njemačkoj unatoč zabranama bili dobrodošli, jer su izuzetno kvalitetni radnici.


After the first day of July, many of the 43,000 young people under 24 who in Croatia can not find work will certainly consider the open door of the German labor market for the Croats. Most of them with a degree in Croatia can not find work. It is expected that in the future they first look for a position in the German market. There they expected about 10,000 a year. Requests are doctors, nurses, scientists in the field of technology, biology and seasonal workers. Germany opens its market for Croatian construction companies, but also companies in the cleaning of buildings, offices and for interior designers. Along with Germany, its doors open Croatian workers and other countries, but for those who dream to wrestle Austria, Slovenia and the Netherlands are not among them. Last year, 93,000 Croatian citizens in Germany was socially secure. When it comes to recruiting scientists, health workers and seasonal workers, to wrestle in Germany despite the bans were welcome, because they are very good quality workers.