Pasivna kuća

Vanjskim izgledom se pasivna kuća ne razlikuje od konvencionalne kuće, već se radi o jednom novom, modernom standardu gradnje. Pasivna kuća je pritom dokaz dosljednosti u daljnjem razvitku niskoenergetskih kuća. Ono što je čini tako posebnom su posebno visoki komfor, njena toplinska ugodnost i dobra kvaliteta zraka u prostoru, a sve to uz najnižu potrošnju energije. Pasivna kuća pri normalnoj uporabi treba preračunato 1,5 l lož-ulja odnosno 1,5 m zemnog plina (15 kWh) po kvadratnom metru stambene površine godišnje. Nasuprot prosječnoj potrošnji u postojećim stambenim zgradama, to znači uštedu od više od 90 posto, a čak i konvencionalne novogradnje trebaju oko 6-10 litara lož-ulja po metru stambene površine. Pitanje je kako pasivna kuća postiže ove vrijednosti? Ponajprije, pasivna kuća ima uvijek kompaktnu konstrukciju. Sa najmanjom mogućom površinom prema van gubici energije su na taj način već od početka mali. Uz to, koriste se građevni elementi koji toliko smanjuju gubitke topline da se unutarnji prostor gotovo ne mora ni grijati. To su prozori za toplinsku zaštitu sa tri stakla sa izoliranim okvirima i posebno dobra toplinska izolacija zidova, krova i podruma. Zrako nepropusni omotač zgrade sprječava neželjene gubitke topline kroz uređaje za provjetravanje i osigurava besprijekornu funkcionalnost uređaja za provjetravanje, koji se stalno skrbi za ugodni svježi zrak u prostoru, a uz to se zrak koji se odvodi, koristi za ponovno dobivanje topline. Za pokrivanje preostale potrebe za toplinom primjenjuju se djelotvorni kućni tehnički uređaji. Tako nastaje pasivna kuća koja koristi pasivne izvore topline kao što su sunce, ljudi, kućanski uređaji i toplina zraka koji se odvodi, pa skupi izvori energije poput lož-ulja i zemnog plina postaju gotovo nepotrebni. Obzirom na rastuće cijene energije, to je više nego primjereno današnjem vremenu. Naravno, pasivna kuća ima i svoju cijenu, no investicije će se vremenom kompenzirati uštedom na troškovima za energiju, a gledajući na kretanje cijena energije u nedavnoj prošlosti, to bi mogao biti slučaj čak i razmjerno brzo. Visoki komfor uz nisku potrošnju energije – već to je odličan argument za pasivnu kuću. 

Green from the Ground Up Best Practices

  • Invest in high-performance, low-e glass to improve energy efficiency
  • Avoid plain wood frames in favor of wood clad with aluminum or vinyl, or consider high-quality PVC or fiberglass for longer life and lower maintenance.
  • Choose multi-pane designs filled with argon and krypton rather than air to minimize heat loss through convection.
  • In passive-solar designs, install high solar gain windows on south-facing walls to reduce energy costs
  • Read Nation Fenestration Rating Council labels carefully and choose windows appropriate to the climate and overall house design
  • Avoid single-glazed skylights
  • If possible, plan an entry "airlock" to reduce heat loss.
  • Detail flashing around doors and window to reduce the risk of water leaks and seal the gap between window and doorjambs and framing members with expanding urethane foam to eliminate air infiltration.